درباره ما

درباره شرکت دانش بنیان سیمرغ سها

0
سال های فعالیت
0
+
تعداد پرسنل
0
متوسط سنی پرسنل
0
تولیدات ملی

مدیریت

محمد‌مهدی رفیعی

مدیرعامل و بنیان گذار

شورای فنی

محمد راستگو

سرپرست بخش مخابرات

علیرضا جیریایی

کارشناس مکانیک

جواد اسماعیلی

مدیر تحقیق و توسعه

عباس لبافیان

کارشناس مکانیک

قاسم فرخاری

مدیرفنی

رسول رضانسب

مدیرتولید

زینب جلالی

کارشناس نرم‌افزار

تیم اداری

حسین عابدی

مدیراجرایی

مهتاب مسقطی

مدیرداخلی

صادق احمدزاده

مدیرمالی

تیم فنی

معین اثباتی

کارشناس مکانیک

صادق حسنی

کارشناس برق

فاطمه باقی

کارشناس مکانیک

حمیدزحمتکش

کارشناس مکانیک

فاطمه قشقایی

کارشناس کامپوزیت

داودرشید

کارشناس برق

سمانه حقیقی

کارشناس برق

محمدصالحی

کارشناس مکانیک