درباره ما

درباره شرکت دانش بنیان سیمرغ سها

0
سال های فعالیت
0
+
تعداد پرسنل
0
متوسط سنی پرسنل
0
تولیدات ملی

مدیریت

حسین حامدمقدم

رئیس هیئت مدیره

محمد‌مهدی رفیعی

مدیرعامل و بنیانگذار

مهدی غیبی

عضوهیئت مدیره

شورای فنی

محمد راستگو

سرپرست بخش مخابرات

جواد اسماعیلی

مدیر تحقیق و توسعه

قاسم فرخاری

مدیرفنی

رسول رضانسب

مدیرتولید

تیم فنی

معین اثباتی

کارشناس مکانیک

صادق حسنی

کارشناس برق

زینب جلالی

کارشناس نرم‌افزار

فاطمه قشقایی

کارشناس کامپویزت

سمانه حقیقی

کارشناس برق

مریم علوی

کارشناس هوافضا